Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
  • Elektroniniai biuleteniai
  • Pharmacon
    Farmakologinis budrumas
  • Naujienos
  • Klausimai
  • Kontaktai
  • Naujienos
  • Klausimai
  • Kontaktai
  • Į pradžią
  • Struktūra ir kontaktai
  • Vadovas
    Kontaktai
    Komisijos ir darbo grupės
    Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
    Planuojami susitikimai
    Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
  • Teisinė informacija
  • Teisės aktai
    Teisės aktų sąrašas
    Teisės aktų projektai
    Tyrimai ir analizės
    Teisės aktų pažeidimai
    Teisinio reguliavimo stebėsena
    Teisinės informacijos paieška
  • Veiklos sritys
  • KOrupcijos prevencija
  • Administracinė informacija
  • Nuostatai
    Planavimo dokumentai
    Darbo užmokestis
    Paskatinimai ir apdovanojimai
    Viešieji pirkimai
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Finansinių ataskaitų rinkiniai
    Ūkio subjektų priežiūra
    Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    Darbo reglamentas
    Vidaus tvarkos taisyklės
    Kokybės ir informacijos saugumo politika
    Ataskaitos
    Einamųjų metų užduotys
    Siūlome darbą
    Mokslinės ekspertizės
  • Paslaugos
  • Vaistų registracija
  • Paieška vaistų registre
    Bendra informacija pareiškėjams
    Registracija
    Registracijos pažymėjimo priedai
    Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
    Lygiagretus importas
    Valstybės rinkliava
    Vaistų registracijos taryba
    e.bylos
  • Klinikiniai tyrimai
  • Metinės suvestinės
    Klinikinių tyrimų taryba
    Leidimai atlikti tyrimus
    Informacija apie vykstančius tyrimus
    Leidimai GKP mokymams
    GKP inspekcijos
    Tyrėjų veiklos apribojimai
    Valstybės rinkliava
  • Farmakologinis budrumas
  • Rinkodaros teisės turėtojams
    Laiškai gydytojams
    Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
    NRV ataskaitos
  • Vaistų reklamos kontrolė
  • Leidiniai
    Interneto svetainės
    Pažeidimai
    Renginių rėmimas
  • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
  • Sąrašai
    Importas ir eksportas
    Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
    Suvartojimo ataskaitos
  • Farmacinė licencijuojama veikla
  • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
    Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
    Išduotos licencijos
    Klausimai ir atsakymai
    Viršininko įsakymai dėl licencijų
    Statistika
    Sąrašai
    Informacija specialistams
    Nuotolinio platinimo vaistinės
    El. paslaugos (VAPRIS)
  • Farmacinės veiklos kontrolė
  • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
    Gera vaistinių praktika (GVP)
    Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
    Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
    Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
    Planai
    Patikrinimų klausimynai
  • Informacija ASPĮ
  • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
    Informacija apie VVKT patikrinimus
    Aktuali informacija
  • Farmakopėja
  • Standartinių terminų sąrašai
    Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
    Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
    Farmacinių formų apibrėžimai
    Farmakopėjos komisija
    Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
    Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
  • Tarptautinis bendradarbiavimas
  • Nuorodos
  • Naujienų prenumerata
  • VVKT darbuotojams
  • APKLAUSOS
  • Naujienos
    Dėl registruotų vaistų tiekimo pakuotėmis, paženklintomis ne lietuvių kalba
    2017-11-15

    Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1274 patvirtintas Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis EEE (toliau – EEE) valstybės kalba lotyniškuoju raidynu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir duomenų (informacijos) apie tokius vaistinius preparatus pateikimo VVKT tvarkos aprašas (Aprašą rasite čia). 

    Vaistinių preparatų vagystė iš Bulgarijos vaistų didmeninio platinimo įmonės
    2017-11-15

    Europos vaistų agentūra informuoja, kad yra gautas pranešimas apie vaistinių preparatų vagystę iš Bulgarijos vaistų didmeninio platinimo įmonės. Vagystė įvykdyta naktį iš spalio 6 į spalio 7 d. Visų vaistinių pakuočių ženklinimas yra bulgarų kalba.

    Žmonių Lietuvoje mažėja, o vaistų suvartojimas - ne
    2017-11-15

    Paskutiniuoju metu viena aktualiausių temų viešoje erdvėje – emigracija. Kalbant apie šalies populiacijos dydį, verta atkreipti dėmesį į vieną įdomų dalyką – žmonių Lietuvoje kasmet mažėja, tuo tarpu vaistų suvartojimas – ne. Kodėl?

    Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
    2017-11-15

    Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Sumatriptan Actavis (sumatriptanas) 100mg dengtos tabletės N6 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2017 m. gruodžio mėn.

    Vaistinių preparatų vagystės iš Italijos ligoninių vaistinių
    2017-11-14

    Europos vaistų agentūra informuoja, kad yra gautas pranešimas apie dvi vaistinių preparatų vagystes iš Italijos ligoninių vaistinių. Vagystės įvykdytos 2017 m. rugsėjo 27 ir spalio 9 d. Visų vaistinių pakuočių ženklinimas yra italų kalba.

    Neapsigaukite: prisidengdami SAM vardu apsišaukėliai siūlo pirkti stebuklingai sąnarių ligas išgydančio tepalo
    2017-11-13

    Paskutiniu metu labai padaugėjo piktybiškai sukurtų interneto svetainių, kuriose skelbiama klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija apie preparatus,  neva leidžiančius greitai ir efektyviai atsikratyti vienokių ar kitokių ligų bei sveikatos sutrikimų. Be jokios abejonės, tinklalapiuose minimą produkciją siūloma įsigyti. Dažniausiai su „didžiule“ akcija.

    Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
    2017-11-10
    Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 10 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.
    Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
    2017-11-07
    Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato VITACON (fitomenadionas) 10mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
    Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus
    2017-11-06

    Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų grupė 2017 m. birželio 12–14 d. atliko periodinį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos laboratorijos (toliau – Laboratorija) vertinimą. Juo buvo siekiama nustatyti Laboratorijos veiklos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025 keliamiems reikalavimams.

    Akreditavimo tarnyba apgina vartotojų teisėtus reikalavimus (VASPVT)
    2017-11-03

    Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) yra atsakinga už į Lietuvos rinką teikiamų medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės) saugą. Viena iš Akreditavimo tarnybos funkcijų – tai vartotojų skundų dėl nesaugių medicinos priemonių nagrinėjimas.  Akreditavimo tarnyba, išnagrinėjusi pateiktus skundus, patenkino 60–70 proc. vartotojų teisėtų reikalavimų, tai yra jiems buvo grąžinti pinigai ar pakeisti gaminiai.

    Dėl hidroksietilkrakmolo saugumo
    2017-11-02

    Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) pradėjo vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra hidroksietilkrakmolo (toliau – HEK), pakartotinį naudos ir rizikos santykio vertinimą. Šie vaistiniai preparatai vartojami ūmaus kraujavimo sukeltai hipovolemijai gydyti, jei manoma, kad gydymas vien kristaloidais nėra pakankamas.

    EudraVigilance sistemos vartotojų dėmesiui !
    2017-11-02

    EudraVigilance sistemos vartotojai nuo lapkričio 8 dienos iki lapkričio 22 dienos turi nesiųsti pranešimų į EudraVigilance sistemą. Bet kokie pranešimai, kurie bus siunčiami nurodytu terminu, bus ištrinami.

    Kvietimas į praktinį susitikimą „Pasirengimas vaistų pakuočių saugumo priemonių įgyvendinimui Lietuvoje. Vaistų gamyba/registracija"
    2017-11-02

    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija maloniai kviečia dalyvauti praktiniame susitikime „Pasirengimas vaistų pakuočių saugumo priemonių įgyvendinimui Lietuvoje. Vaistų gamyba / registracija“. 

    Dėl flupirtino saugumo
    2017-11-02

    Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) pradėjo vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra flupirtino, naudojamų skausmui malšinti, pakartotinį naudos ir rizikos santykio vertinimą.

    Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
    2017-11-02
    Informuojame, kad laikinai sutriks šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
    Dėl vaistinio preparato Chronocard N 80mg dengtos tabletės tiekimo atnaujinimo
    2017-10-30
    Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Chronocard N (gudobelių (Crataegus monogyna / laevigata) lapų ir žiedų sausasis ekstraktas (4-7:1)) 80mg dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
    Vaistai nėra ta prekė, kurią galima pirkti bet kaip ir bet kur
    2017-10-30

    Jau nuo poryt grįžtant iš ne Europos Sąjungos (ES) šalių – Rusijos, Baltarusijos, Kaliningrado srities, Kinijos ir pan. – bus galima įvežti, parsivežti, o tai pat ir parsisiųsti mažiau vaistų savoms reikmėms. Naudos iš naujos tvarkos, tikimasi, dvejopos: mažesnių nelegalios prekybos vaistiniais preparatais Lietuvoje mastų ir dėl to skaidresnės šalies ekonomikos, taip pat rinkoje sumažėjusio sveikatai galimai pavojingų vaistų kiekio.

    Dėl vaistinio preparato Rytmonorm 150mg plėvele dengtos tabletės tiekimo atnaujinimo
    2017-10-30
    Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Rytmonorm (propafenonas) 150mg plėvele dengtos tabletės  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
    Lietuvos vaistų gamintojai nuo šiol galės lengviau bendradarbiauti su Kanada
    2017-10-26

    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) sulaukė oficialaus tarptautinio pripažinimo. Kanados kompetentinga institucija „Health Canada“ nuo gruodžio 1 d. ir Lietuvą įtraukia į Kanados – ES abipusio pripažinimo sutartį vaistų reguliavimo ir priežiūros srityje.

    Vaistinių preparatų vagystės iš Italijos ligoninės vaistinės
    2017-10-24

    Europos vaistų agentūra informuoja, kad yra gautas pranešimas apie dvi vaistinių preparatų vagystes iš vienos Italijos ligoninės vaistinės. Vagystės įvykdytos 2017 m. rugsėjo 12 ir spalio 3 d. Visų vaistinių pakuočių ženklinimas yra italų kalba.

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Pirmyn -> 
    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba