Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
  Planuojami susitikimai
  Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
  Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
  Rekomendacijos
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
  Vaistų pakuočių apsaugos priemonės
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-05-25

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Estijoje vyko Baltijos šalių vaistų agentūrų susitikimas
  2018-05-24

  Gegužės 10 dieną Tartu (Estija) vyko tradicinis kasmetinis Baltijos šalių vaistų agentūrų susitikimas, kuriame dalyvavo Estijos, Latvijos ir Lietuvos vaistų agentūrų vadovai bei 40 specialistų iš visų trijų valstybių. Susitikimo tikslas buvo pasikeisti turima informacija, rasti naujų sričių, kuriose būtų galima taip pat sėkmingai bendradarbiauti, kaip iki šiol, taip pat suderinti įvairių procedūrų vaistų reguliavimo srityje pozicijas. Susitikime taip pat dalyvavo Latvijos Maisto produktų ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto bei Lietuvos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai.

  Reikiamą vaistinę raskite specialiame žemėlapyje
  2018-05-22

  Netoli namų esanti vaistinė šiuo metu nebedirba? O gal esate išvykę, lankotės kitame mieste ir Jums netikėtai prireikė vaistų? Nežinote, kur rasti artimiausią vaistinę? Jums tereikia po ranka turėti kompiuterį ar išmanųjį telefoną bei interneto ryšį.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-05-21
  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Papildoma rizikos mažinimo priemonė vaistiniams preparatams, turintiems teratogenetinį ar fetotoksinį poveikį
  2018-05-18

  Baltijos šalių vaistų agentūros gegužės 10 d. buvo susitikusios Tartu (Estijoje). Susitikimo metu vykusioje diskusijoje dėl vaistinių preparatų pakuočių buvo susitarta dėl bendro vaizdinio priminimo (įspėjimas ir piktograma), įspėjančio pacientą apie teratogenetinį ar fetotoksinį vaistų poveikį.

  Tarnyboje su oficialiu vizitu lankėsi delegacija iš Lenkijos
  2018-05-17

  Gegužės 17 dieną Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (VVKT) su oficialiu vizitu lankėsi svečiai iš Lenkijos: Sveikatos apsaugos ministerijos viceministras Dr. Zbigniew J.  Król,  Medicinos technologijų vertinimo ir tarifikacijos agentūros prezidentas Dr. Roman Topór-Mądry,  Medicinos technologijų vertinimo ir tarifikacijos agentūros Sveikatos apsaugos departamento direktorius Dominik Dziurda bei Medicinos technologijų vertinimo ir tarifikacijos agentūros Sveikatos apsaugos departamento analitikė Katarzyna Kędzior.

  Vaistinių dėmesiui
  2018-05-17

  Perduodame nacionalinės vaistų verifikacijos pranešimą bei prašome susitelkti ir dėti visas pastangas, kad būtų tinkamai pasirengta vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių tikrinimui.

  Dėl URISPAS 200 mg plėvele dengtos tabletės saugumo informacijo
  2018-05-15

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato URISPAS 200 mg plėvele dengtos tabletės registracijos pažymėjimų priedų saugumo informacija.

  Dėl Hexoraletten N 5 mg/1,5 mg kietosios pastilės saugumo informacijos
  2018-05-15

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Hexoraletten N 5 mg/1,5 mg kietosios pastilės registracijos pažymėjimų priedų saugumo informacija.

  Dėl COAXIL 12,5 mg dengtos tabletės saugumo informacijos
  2018-05-15

  Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato COAXIL 12,5 mg dengtos tabletės registracijos pažymėjimų priedų saugumo informacija. 

  Kiek vaistų suvartojome per 2017 metus?
  2018-05-15

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) atliko vaistinių preparatų suvartojimo analizę, kuria buvo siekta išsiaiškinti, kiek vaistų Lietuvos gyventojai suvartojo per praėjusius metus.

  Dėl vaistinio preparato Ventolin tiekimo atnaujinimo
  2018-05-15

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Ventolin (salbutamolis) 2,5 mg/2,5 ml purškiamasis įkvepiamasis tirpalas  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Mažinama administracinė našta sveikatos priežiūros įstaigoms (VASPVT)
  2018-05-14

  Valstybinė akreditavimo  sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) inicijavo licencijavimo taisyklių pakeitimą, siekdama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms palengvinti informacijos apie specialistus teikimą bei sumažinti reikalavimus viename pastatų komplekse veikiančioms įstaigoms, nesumažinant pacientų saugos bei paslaugų kokybės.

  Moldovos Respublikoje penktam posėdžiui susirinko ES Dvynių projekto farmacijos, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos srityje priežiūros komitetas
  2018-05-11

  2018 m. balandžio 19 d. įvyko penktasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo įvertinti ir aptarti jau nuveikti darbai, taip pat suplanuotos veiklos kitam 2018 m. ketvirčiui.

  Vaistinių preparatų vagystė Rumunijoje
  2018-05-11

  Europos vaistų agentūra informuoja, kad 2018 metų balandžio 27-28 dienomis Rumunijoje, transportavimo metu įvykdyta vaistinių preparatų vagystė. Visų vaistinių preparatų pakuočių ženklinimas yra rumunų kalba. Pavogtų preparatų ir jų serijų sąrašas.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2018-05-10

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinių preparatų Amiokordin (amjodaronas) 200 mg tabletės ir Elicea (escitalopramas) 10 mg burnoje disperguojamos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Vaistinio preparato Amiokordin (amjodaronas) 200 mg tabletės tiekimą planuojama atnaujinti 2018 m. rugpjūčio mėn.

  A. Veryga „Tarptautinis bendradarbiavimas padės pacientams reikalingus vaistus gauti greičiau“
  2018-05-07

  Praėjusią savaitę Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Nyderlandų sveikatos apsaugos ministras Bruno Bruins pasirašė bendrą susitarimą, kuriuo siekiama glaudesnio bendradarbiavimo tarp šalių vaistinių preparatų srityje. Susitarimu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų bei pasidalinti patirtimi ir žiniomis vaistinių preparatų bei jų kokybės, saugumo, efektyvumo vertinimo srityse. Susitarime numatytos bendradarbiavimo formos ir būdai padės užtikrinti, kad pacientus greičiau pasiektų jiems reikalingi nauji vaistiniai preparatai. Susitarimą inicijavo Nyderlandų Vyriausybė, kuri skyrė ir lėšas, reikalingas jam įgyvendinti. Susitarime numatytos veiklos bus įgyvendintos  iki 2020-ųjų metų.

  Dėl vaistinio preparato Diacomit tiekimo atnaujinimo
  2018-05-04
  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Diacomit (stiripentolis) 500 mg milteliai geriamajai suspensijai tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2018-05-04
  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.
  Slapti pirkėjai jau gali apsilankyti vaistinėse
  2018-05-03

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) primena, kad nuo gegužės 1 d. vaistinėse jau gali apsilankyti vadinamieji slapti pirkėjai, kurie kontrolinius pirkimus vykdys ir tikrins, ar tinkamai vaistinėse išduodami vaistai pacientams tik tuo atveju, jei bus gauta žmonių skundų. Ši naujovė buvo atidėta pusmečiui, kad būtų galima deramai pasiruošti visoms pusėms.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba