Naudingos nuorodos
Einamųjų metų užduotys

Viršininko Gintauto Barcio 2017 m. užduotys 

1. Siekiant plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, atsižvelgiant į Rytų partnerystės programos tikslus bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Moldovos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sutarties dėl bendradarbiavimo sveikatos srityje nuostatas, pradėti įgyvendinti Europos Sąjungos Dvynių (Nr. MD16/ENP/HE/23 „Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ (angl. Strenghtening of the Medicines and Medical Devices Agency of Moldova as Regulatory Agency in the Field of Medicines, Medical Devices and Pharmaceutical Activity)) projektą Moldovos Respublikoje.

2. Siekiant sukurti sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą, pradėti Tarnyboje vykdyti projektą „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.

3. Siekiant tobulinti Tarnyboje įdiegtą Integruotos kokybės vadybos sistemą, joje įgyvendinti pasikeitusio LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

 


Viršininko pavaduotojo Žydrūno Martinėno 2017 m. užduotys

1. Užtikrinti sukurtų fizinių ir juridinių asmenų licencijavimo bei vaistinių preparatų informacijos teikimo elektroninių paslaugų stebėsenos rodiklių pasiekimą.

2. Užtikrinti Viešojo administravimo įstatymo pasikeitusių ir papildytų reikalavimų (2016 m. lapkričio 10 d. Nr. XII-2779) dėl viešojo administravimo paslaugų aprašymų bei informacijos apie teikiamų paslaugų rodiklius teikimo PASIS sistemai tinkamą įgyvendinimą Tarnyboje.

3. Pasirengti standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimui, siekiant gerinti vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą.

  
    

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-20 14:50:14